Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Zabiezhnaya žebřík s rukama doma prostě neumožňuje postavit obyčejné jednoleté schodiště do druhého patra. Musíme hledat jiné řešení – rozdělit výstup do dvou pochodů nebo namontovat šroubovou konstrukci do stávajícího prostoru.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Tyto přístupy je možné kombinovat – schodiště bude mít dva pochody, ale mezi nimi není platforma, nýbrž část stoupání pro přechod mezi přímými segmenty. Na tomto místě jsou namontovány tzv. Silniční schody, které umožňují měnit směr schodů. Konstrukce je samozřejmě komplikovaná, ale je dosaženo požadované kompaktnosti mezilehlého přechodu.

Může být dráha postavena vlastníma rukama? Ano, určitě. Ale aby bylo možné pochopit tuto otázku, je nutné začít s tím, aby zvážila, jaké stavby, které mají zabezhnye kroky, naučit se je vypočítat.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Original text

Contribute a better translation

 • Žebříky s zabezhny kroky

  Nejdříve je třeba říci, že kroky, které mají tvar pravidelného nebo nepravidelného trojúhelníku a jsou umístěny téměř vždy na stejné podpoře, se nazývají over-bounds. Takové kroky mohou zcela tvořit strukturu schodiště nebo nahradit v něm platformu mezi dvěma rozpětími.

  Existuje několik typů konstrukcí pro žebříky s běhouny:

   Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

  Několik modelů schodů s sekcemi vybavenými běhouny

  – točitá schodiště, která jsou v zásadě tvořena koncovými sloupky;

  – Pochodové schody, ve kterých rozpětí nejsou odděleny platformami, ale spojené zabezhnymi kroky;

  – Smíšený typ provedení, jehož spodní část je šroub a horní – pochodující. V těchto případech jsou tato dvě oddělení také spojena s koncem běhounu, v tomto případě se obvykle staví konstrukce ve tvaru písmene L;

  – Schodiště ve tvaru písmene U, s otočením o 180 stupňů a dvěma paralelními pochody, mohou být rovněž opatřena záběrovými kroky, které tvoří oblasti otáčení.

  Zabiezhnye schody, kromě specifické rysy designu, mají své vlastní výhody a nevýhody. Proto před volbou takové varianty mezipodlahové transformace stojí za to seznámit se s její charakteristikou.

   Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

  Dvě možnosti schodiště – s platformou a zabezhny kroky. Výkres vám umožní vizuálně porovnat a vybrat si nejvhodnější pro danou místnost.

  Následující vlastnosti lze tedy považovat za výhody schodišť vybavených běhouny:

 • Zabezhnaya design je obvykle používán v těch místnostech, kde je nutné uložit maximální plochu. Je zcela zřejmé, že takový žebřík je kompaktnější než střední let, vybavený přechodovými plošinami.
 • Schodiště s běhouny vypadá estetičtěji. Přítomnost takových kroků vytváří hladký obrat při změně směru schodiště.

Mnoho mistrů, stejně jako majitelé soukromých domů, považují následující body za nevýhody pro let schodů:

 • Zabezhnye kroky nejsou příliš vhodné pro nastavení nohou, zejména při sestupu ze schodů. To je dáno tím, že běhouny mají po celé své délce různou šířku – zmenšují se směrem dovnitř a zvětšují se směrem ven. V úzké oblasti schodiště není dostatek místa pro instalaci nohy a v širokém, naopak, krok je širší, než je nezbytné pro normální lidský krok. Tento rozdíl mezi standardem a standardem může způsobit nepříjemnosti při pohybu nahoru.
 • Zabezhnaya design vyžaduje obzvláště pečlivé výpočty v designu. Pokud schodiště není správně navrženo, může být nejen nepohodlné pro krok, ale také velmi nebezpečné pro rodinné příslušníky, zejména pro děti a seniory.

Výpočet schodů s zabezhny kroky Obecné zásady výpočtu

Aby byl návrh schodiště co nejbezpečnější a nejspolehlivější, musí jeho konstrukce zohlednit některé nuance, mezi které patří:

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Při navrhování schodiště s běhouny je třeba vzít v úvahu řadu důležitých požadavků.

 • V parametrech je nutné dodržet nezbytnou proporcionalitu. Šířka běhounu na konci kroku běhounu na jeho vnitřní hraně by tedy měla být alespoň 100 mm a na vnější straně nejvýše 400 mm. Střed běhounu je obvykle udržován optimální, nastavený pro pochodové úseky, ale ne menší než 200 mm.
 • Výška schodů by měla být pohodlná pro zvedání a spouštění všech členů rodiny. Může se lišit v závislosti na strmosti, ale rozhodně by se neměla lišit od výšky ostatních schodů schodiště. Tento požadavek je nesporný pro všechny struktury, jakýkoliv typ a strmost.

Mimochodem, je nutné vypočítat optimální výšku a šířku stupňů pochodové části žebříku tak či onak – tak, aby oblast spoje, jak se říká, „koordinovala“ s celkovou konstrukcí.

Tyto výpočty jsou vhodné z různých úhlů. Optimální algoritmus se však jeví jako výpočet, který je založen na vzorcích ergonomie pohybu osoby po schodech. V tomto případě jsou odrazeni od běžné délky kroku osoby (mimochodem, může být zvolen „pro sebe“, což je důležité pro osoby, které jsou příliš vysoké nebo naopak krátké postavy). Druhým důležitým parametrem je úhel schodiště.

V této publikaci nebudeme popisovat metodu výpočtu, ale kalkulačka, ve které je ztělesněna, nebude pravděpodobně zbytečná.

Kalkulačka pro určení optimálních rozměrů kroků žebříku Jděte na výpočty Zadejte požadované hodnoty a postupně vyberte vypočítaný parametr výšky nebo šířky kroku. Poté stiskněte tlačítko „VYPOČIT VELIKOST KROKU“ Délka normálního kroku master schodiště, mm, zohledněna

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Plánovaný úhel strmosti schodů, stupně

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

VÝPOČET:

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

– šířka kroku

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

– výška kroku

 • Při výpočtu tvaru ve tvaru písmene U je třeba mít na paměti, že interval mezi pochody musí být nejméně čtvrtina šířky samotného pochodu. V opačném případě bude šířka běhounu přesahů podél jejich vnitřního okraje příliš malá. (Na obrázku níže je však znázorněna možnost, kdy je mezi pochody ponechána vzdálenost 1/5 šířky trubky. Pokud by takové pravidlo bylo považováno za povinné – další otázka … Vše závisí na konkrétních rozměrech konstrukce)
 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Možnost schodiště do druhého patra se dvěma opačně orientovanými pochody a sáním mezi nimi.

 • Šířka přejezdů podél linie pohybu musí být stejná jako šířka zbývajících rovných kroků.
 • Vzdálenost mezi stropem druhého patra a horním okrajem schodiště by neměla být menší než 2000 mm. To znamená, že osoba, která se pohybuje po schodech nahoru, by se neměla obávat, že se dotkne hlavy.
 • Ve výpočtech se za základ považuje obvykle průměrná šířka kroku osoby, která je 600 × 640 mm. Nicméně, jak již bylo zmíněno, každý může svobodně počítat s vlastní výškou, a tedy s délkou kroku.

S ohledem na zvláštnosti výpočtu schodišťových stupňů mohou být provedeny několika způsoby se zaměřením na konkrétní umístění uspořádání schodišť. Nejčastěji se uchylují k grafickým metodám předběžného návrhu. V tomto případě se rovná část žebříku počítá jako běžné pochodování.

Grafické výpočty žebříčku

Výpočty pro každý ze schodů se zabezhny kroky jsou provedeny s ohledem na jeho design. Aby byly správné, měl by být vypracován výkres pro konkrétní místo instalace žebříku nebo použít níže uvedené možnosti.

Výpočet schodů s ostrým přechodem z pochodu do silničního úseku

Začněme s volbou, když všechny kroky na rovných pochodových úsecích jsou obyčejné, obdélníkové, aniž by se změnily rozměry běhounu. A pouze v silničním úseku mají specifický lichoběžníkový tvar.

Zabezhny plot může vytvořit rotaci 90 stupňů nebo všech 180 – v tomto případě to nevadí.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Schéma pro grafickou konstrukci a výpočet nadjezdových stupňů bez plynulého přechodu ze segmentu pochodu do zatáčky

Chápeme schéma – je to jednoduché.

Červená šipka a písmeno L označuje šířku schodiště. Modrá čára je položena přesně ve středu – to je takzvaná linie pohybu. Na odbočce jde do středního oblouku.

Bod A je střed, ze kterého je nastaven poloměr otáčení žebříku. Při návrhu v zásadě má mistr stále možnost „hrát“ s umístěním centra v určitých mezích, aby našel nejlepší možnost, v zásadě může být jeho místo zvoleno libovolně, například v místě průsečíku přímek posledních rovných pochodů dvou kolmo se sbíhajících pochodů. . Pokud jsou pochody opačně nasměrovány, pak bude centrum přirozeně přesně mezi nimi. Je důležité, aby toto centrum bylo vyvedeno z pochodu na alespoň 1/8 jeho šířky, jinak budou vjezdové kroky na jejich vnitřní straně příliš úzké.

R – Vnější poloměr otáčení. Jak je patrné, měl by být roven vzdálenosti od centrálního bodu A k vnějšímu okraji pochodů na rovném úseku. V souladu s tím, s vědomím R, mohou být upraveny a vnější obrys části navíječ.

Také ze středu A je snadné nakreslit oblouky, které pokračují na vnitřní hranici pochodu v otočném úseku a centrální linii pohybu.

Nyní na centrální linii pohybu, na jeho obloukové sekci, to je nutné odložit akordy b , se rovnat šířce kroků na pochodové sekci (ukázaný v modré). Tím se dosáhne toho, že šířka běhounu podél linie pohybu bude stejná v rovných úsecích schodů a na běhounu.

Prostřednictvím bodů, kterými tyto akordy spočívají na středovém kruhu, jsou radiální paprsky vytahovány ze středu A. Nastaví kontury požadovaných primárních kroků. V bodech jejich průsečíku s vnitřním a vnějším obvodem otočné části jsou také vytvořeny akordy:

s – nastavuje šířku kroku od vnějšího okraje (zobrazeno oranžově). Jak již bylo zmíněno, měli byste se snažit, aby nepřesáhla 400 mm.

m je šířka kroku podél vnitřního poloměru otáčení (znázorněno zeleně). Tato hodnota by neměla být menší než 100 mm.

Kreslicí schéma je provedeno v měřítku, to znamená, že po jeho sestavení je snadné změřit získané segmenty a převést je na skutečné velikosti.

Je jasné, že dělat schody se zakřivenou kosourou – to je úkol zvýšené složitosti. Koncový úsek cesty je proto nejčastěji jednoduše „zadáván“ do reálného prostoru a promítá čáry kroků nahoru do stěny (znázorněno červenou tečkovanou čarou). Tvar schodů bude poněkud složitější, ale montáž takového žebříku se stává mnohem jednodušší.

Mimochodem, metoda určování parametrů kroků znázorněných v diagramu je snadné přeložit do „matematické podoby“ pomocí pravidla podobnosti trojúhelníků. Pak, i bez použití kresby, můžete předem „zjistit“, jaké kroky budou dosaženy s vybraným poloměrem otáčení oblasti sání a zda spadají pod doporučené parametry.

Pro tento výpočet můžete použít naši online kalkulačku:

Kalkulačka pro výpočet šířky vnitřní a vnější strany záběhového stupně – s – na vnější straně

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

– m – uvnitř

Nicméně, praxe používání schodů ukáže, že takový ostrý přechod od střední-let k otočení sekce dělá výstup a sestup nepohodlný, a často dokonce nebezpečný. Aby se tyto nedostatky nějakým způsobem kompenzovaly, snaží se tento přechod zjednodušit.

Výpočet žebříku s plynulým přechodem z pochodové plochy na silnici

Ve skutečnosti, změna tvaru kroků na lichoběžník začíná ještě ve fázi pochodu, nejprve – mírně, a pak – postupně, před přijetím k formám, které dodržují výše popsané závislosti.

Bude poněkud obtížnější vypočítat parametry kroků takového schodiště. V tomto případě je nejlepší uchýlit se k grafickému výpočtu, tj. K přesnému obrazu projektu na papíře (nebo v grafickém editoru) s ohledem na měřítko. A poté, po kreslení, velikost každého z kroků je již změřena a snížena na skutečné hodnoty.

Schodiště ve tvaru písmene U s opačně orientovanými pochody První způsob výpočtu

Při použití kterékoliv metody výpočtu se nejprve na výkres aplikuje obrys schodišť. Jak již bylo zmíněno, vzdálenost mezi nimi (uvedená na obrázku písmenem z ) se doporučuje, aby vydržela alespoň? od šířky pochodu.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

První metoda výpočtu parametrů schodišťových schodů ve tvaru písmene U

 • Ve střední části, mezi dvěma paralelními pochody, striktně ve středu je linie BC .
 • Vykreslí se bod A – střed křivky schodiště. Je zřejmé, že vzdálenost od tohoto bodu k vnějšímu okraji obou pochodů a konce schodiště je stejná. Tuto vzdálenost můžete měřit nebo vypočítat od středové osy k okraji pochodu (rovná se šířce rozpětí L plus polovina vzdálenosti mezi pochody – z / 2 ). A pak je tato vzdálenost (segment AB ) odložena od horního okraje vstupního úseku – a bod A je jednoznačně určen.
 • Nyní je kompas odebrán, nastaven na nalezený bod A a můžete nakreslit vnější a vnitřní půlkruh otáčení.
 • Dále je nakreslena čára pohybu – na obrázku je znázorněna tenkou modrou šipkou ac. Je jasné, že by mělo být ve středu jakékoli části schodiště. Na rovných úsecích se provádí podél pravítka, na zaobleném, s kompasem.
 • Dalším krokem je rozdělení kroků. Začněte lépe od centra. Akord s délkou b (to je, jak si pamatujeme, vypočtená šířka běhounu schodiště pro celé schodiště) zapadá do centrálního kroku, takže středová linie slunce jej rozděluje na polovinu. Následně se postupně nakreslí centrální linie ostatních kroků. V tomto příkladu jsou zobrazeny na levé straně schodů. Průsečíky s přímkou ​​pohybu mohou být očíslovány pořadovým číslem kroků z centrální – znázorněné od 1 do 12 .
 • Ve skutečnosti jsme zatím jen zopakovali to, co se děje při výpočtu schodů s ostrým přechodem do silničního úseku. A nyní začíná specifika výpočtu hladkého přechodu. Pro začátek je nutné rozhodnout, z jakých kroků pochodové oblasti začne plynulý přechod. Mělo by být správně pochopeno, že čím více přímých kroků bude zapojeno, tím hladší bude tento přechod a tím pohodlnější bude schodiště, po kterém se bude pohybovat. V tomto schématu bylo rozhodnuto ponechat čtyři kroky rovně (od 9 do 12) a počínaje pátým dnem zdola – aby se tento přechod uskutečnil. Na této hranici je nakreslena vodorovná čára DE .
 • Nyní přes body 1 a 2 na čáře pohybu a přes střed A jsou pomocné čáry, k průsečíku s přímkou DE . Průsečíky s ní jsou také označeny 1 a 2.
 • Naměřená délka výsledného segmentu mezi body 1 a 2 . Pak se stejná vzdálenost zpozdí tolikrát, kolikrát budou kroky zapojeny do zajištění hladkého přechodu. V tomto příkladu k bodu 7 .
 • Teď zbývá jen spojit stejná jména na linii pohybu a na trati DE přímými pomocnými čarami . Určí hranice každého z kroků. Poté je možné tyto hranice odlišit – objeví se jasný obraz celého schodiště. Měřením kroků ve výkresu a změnou hodnoty měřítka je můžete převést na skutečné rozměry – pro výrobu dílů.

Na opačné straně žebříku mohou být přijaté rozměry přeneseny podle obvyklých pravidel axiální symetrie – kolmých čar k axiálnímu BC .

Druhý způsob

Předběžné sledování je přesně stejné jako v první metodě. Rozdíly začínají pouze od okamžiku, kdy jsou určeny přímé kroky, které nejsou zapojeny do zatáčky, a od nakreslení čáry DE – tento výpočet nebude nutný.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Druhá metoda používá libovolné pomocné AC vedení.

 • Namísto toho je nejprve podél svislé osy nakreslen segment – AB . V tomto případě se bod B nachází podél linie hranice přímých a čelních kroků.
 • Dále je z bodu A nakreslena libovolná pomocná pomocná linka AC . Je důležité, aby byl umístěn v ostrém úhlu k axiálnímu úhlu, ale úhel nezáleží.
 • Z bodu A je tato čára rozdělena na segmenty, které v aritmetickém postupu zvětšují délku. Číslování bodů je lepší začít 3, protože rozměry kroků začnou být upravovány třetí. První segment (až do bodu 3 ) by měl být roven dvěma částem (libovolným, například 1 cm), druhým (od bodu 3 do bodu 4 ) – třem, třetím – čtyřem atd., Počtem kroků, které se budou podílet na zajištění hladkého přechod. V tomto případě je uvedeno v bodě 8.
 • Dále je extrémní bod (8) spojen s přímkami s bodem B. Diagram ukazuje segment BC.
 • Nyní je nutné promítat body (od 3 do 8 ) na pomocnou linku AC do osy AB, rovnoběžné se segmentem letadla . Křižovatky s ním mohou být také očíslovány stejnými čísly (číslování je zobrazeno modře).
 • A nyní zbývá jen spojit tyto průsečíky se stejnými body na linii pohybu schodů.Výsledné řádky určují hranice přechodových kroků. No, pak – všechno, jako v předchozím příkladu.

Výpočet letového žebříku s otočením o 90 stupňů – krok za krokem

Velmi často se v praxi soukromá bytová výstavba používá schody se dvěma pochody umístěnými v pravém úhlu – jsou obvykle umístěny podél stěn v jednom z koutů místnosti. Mezi pochody může být ponechána plošina, ale schodiště s tranzitním prostorem spojujícím přímé pochody bude menší. Podívejme se tedy, jak se vypočítá graficky.

 • Začněte kreslením kružnice, jejíž poloměr je poloviční šířkou schodiště – L / 2. Následně nastavila linii pohybu na silničním úseku schodiště.
 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Prvním krokem je kruh s poloměrem rovným polovině šířky schodiště.

 • Dalším krokem je nakreslit čáru pod úhlem 45 ° k svislici – tato čára se stane druhem osy otáčení (znázorněno červeně). Tečna k obvodu, svisle i vodorovně, jsou středové linie pohybu vyznačeny na hlavních úsecích schodiště. Výsledkem je obecná linie pohybu, včetně čtvrtiny kruhu a rovných úseků (znázorněno šipkou).
 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Krok dva – je naplánována osa otáčení (pod úhlem 45 °) a linie pohybu podél schodů.

 • Dále je linie pohybu rozdělena segmenty rovnými vypočtené šířce kroků ( b ) pro toto schodiště. Na úseku oblouku to budou akordy, které spočívají na obvodové linii, a na rovných úsecích jsou to obvyklé rovné úseky.
 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Dalším krokem je uspořádání kroků na silnici a přechodů na přímé pochody. Existují dvě možnosti.

Upozorňujeme, že tento krok lze provést různými způsoby. V jednom provedení aplikovaná osa rozděluje centrální krok oblasti sání na polovinu (levý fragment obrázku). Další možnost – od osy v každé ze stran je uložena na symetrické celé úrovni.

 • Po tom, můžete "ukotvit" na výkresu a rovné schodiště schodiště, zároveň "řízení" celé stavby do rohu místnosti. Možnosti jsou také možné – pochody mohou být spojeny v nejvzdálenějším bodě uvnitř, nebo mohou být odděleny určitou stejnou vzdáleností od osy.
 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Přímé schody jsou vedeny do silničního úseku (dvě možnosti jsou možné). Některé z jejich kroků budou i nadále zapojeny do zajištění hladkého přechodu.

Tyto pochodové plochy jsou předem rozděleny do stupňů známou šířkou běhounu. Část kroků sousedících s otočnou částí však bude ještě poněkud pozměněna později.

 • Nyní je třeba nakreslit čáru AC a AB , paralelní pochodech a najít jejich průsečík A .
 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Tažená pomocná konstrukce AB a AC. Současně je nutné se snažit dosáhnout splnění podmínek minimální a maximální šířky běhounu schodů v sacím prostoru.

Tyto čáry jsou obvykle kresleny podél okraje těch kroků, které zůstanou rovné, tj. Tvar, který nebude upraven. Přibližná vzdálenost čar od okraje paralelního pochodu je rovna šířce pochodu. Proč přibližné? A je pouze nutné dospět k závěru, že minimální šířka centrálních primárních stupňů (označených symbolem e ) musí být nejméně 100 mm a maximální šířka na vnějším obrysu (symbol d ) nesmí být větší než 400 mm. Je tedy možné polohu mírně upravit umístěním těchto pomocných konstrukcí, a tím i středu A , blíže nebo dále od pochodů.

Tyto linie budou tedy potřebné pro další konstrukci konce kroků a zároveň omezí zcela rovný úsek každého pochodu.

 • Nyní můžete jít na reprodukci kontur budoucích kroků zabezhnyh. Za tímto účelem se nejprve na pomocných linkách AC a AB (a v sekcích po jejich průsečíku A ) položí segmenty rovné vypočtené šířce kroku b . Body jsou číslovány podle umístění stejných kroků na pochodech Ω 2 a dále, podle počtu kroků, které se budou účastnit na tahu.
 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Konstrukce obrysů záběhových kroků pro aplikované stejné úseky na pomocných liniích

A nyní spojení bodů stejného jména na pomocných linkách AC a AB a na lince letu schodů. Tyto spojovací čáry budou zobrazovat pouze obrysy přechodových stupňů – od začátku odbočky k centrální (fragment vlevo) nebo dvě centrální (fragment vpravo).

 • Zbývá pouze konečně izolovat obrysy schodů, probíhající současně od okraje ke stěně místnosti (nebo k okraji schodiště). Už nepotřebujeme pomocné čáry – mohou být odstraněny tak, aby nebyly zmateny.
 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Plán schodů, výsledný (obě možnosti). S ním můžete bezpečně provádět měření a převádět je přes měřítko na skutečné hodnoty.

Výsledný výkres bude základem pro výpočet rozměrů s ohledem na plán úpravy měřítka použitý při sestavování plánu.

Pro snadnější výrobu geometrických konstrukcí a získání nejpřesnějších parametrů je nejvhodnější provádět takové práce na papíře s podšívkou. Je mnohem snazší přeložit rozměry v plné velikosti na materiál, ze kterého chcete provést kroky.

Pokud jde o grafické výpočty, je třeba poznamenat, že stále neposkytují dokonalou přesnost – rozhodně nemohou konkurovat specializovaným počítačovým aplikacím. Nicméně, pokud byla konstrukce provedena velmi pečlivě, pak majitel si může být jistý spolehlivost a pohodlí schodiště. A drobné nesrovnalosti, jako se objevují (nejčastěji neexistují), mohou být během instalace mírně opraveny. Současně je však možné mírně měnit šířku kroku pouze podél vnějšího a (nebo) vnitřního okraje, přičemž velikost je ponechána na podélné ose pohybu.

Takže jsme vyvinuli plán pro schody. Nyní je třeba přejít k praktickým otázkám. Ale nejdřív se podívejme, co některé stavební obchody nabízejí.

Hotové návrhy schodišť s průřezy

Než plánujete stavět schodiště sami, má smysl se ptát na dostupnost a cenu hotových konstrukcí, které se vejdou do konkrétní místnosti. Možná, že sada profesionálních výkonnostních žebříčků bude stát přibližně stejnou částku nebo o něco více, což je přiděleno na vlastní montáž. Vyrábí a bude instalovat zkušený řemeslník, který zaručí bezpečný a dlouhodobý provoz výrobku.

Pokud se však rozhodlo tuto práci provést samostatně, pak je možné mírně „plagovat“ parametry, které uvádějí firmy zabývající se výstavbou schodišť různých vzorů.

Podívej se …

Pochodové schodiště s zabezhnymi kroky

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Soustružení schodů o 90 stupňů (číslo modelu 2.1.1.1), vybavené rovnými a zabezhnymi kroky.

Tento model žebříku se vyrábí v určitém rozsahu velikostí a lze jej také vypočítat při instalaci z levé nebo pravé strany místnosti. Například ve specializovaných odděleních stavebních prodejen nebo na internetu najdete žebříky tohoto modelu v následujících velikostech:

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Rozměry schodišťového modelu č. 2.1.1.1

Šířka letu (A), mm Délka horního letu (X), mm Délka dolního letu (Y), mm Doporučená délka otvoru ve stropě (B), mm Výška schodů „od podlahy k podlaze“, mm Tloušťka stupňů, mm 70032509502900300040 800335010503000300040 900345011503303 3003

Součástí součástí žebříku je těsnící materiál, spojovací materiál – šrouby, podložky, matice, svorníky a vše ostatní potřebné pro instalaci. K dispozici je povinný montážní výkres s vazbou všech geometrických rozměrů.

Konstrukce šroubů týmu

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Můžete také nainstalovat točité schodiště – nabízíme kompletní sadu modelů K-005m.

Je-li v interiérech z důvodu nedostatečného prostoru možné instalovat pouze šroubovou konstrukci, můžeme uvažovat model K-005m. Výrobce pro svou spolehlivost a trvanlivost požaduje vynikající výkon. Model je také vyráběn v pravé a levé verzi a má následující parametry:

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Parametry točitého schodiště s rozběhovými schody – model K-005m (například pravá)

 • Rozměry v plánu, tj. Plocha potřebná pro instalaci této konstrukce je 1660 – 1370 mm.
 • Výška schodiště z prvního patra do druhého patra je 2940 mm.
 • Minimální velikost otvoru, který musí být uspořádán v podlaze pro tento typ žebříku, je 1660 × 930 mm.
 • Výška schodů je -210 mm.
 • Šířka žebříku – 880 mm.
 • Tloušťka běhounu – 40 mm.
 • Chybí stoupačky, které usnadňují schody.
 • Úhel náklonu pochodů je 46 stupňů, to znamená, že není daleko od hrany strmosti pohodlné pro pracovní schody (45 stupňů).

Všechny detaily žebříku jsou vyrobeny z vysoce kvalitní borovice. Materiál musí projít přípravným zpracováním pro nátěry.

Kromě těchto modelů, v případě potřeby, můžete najít další ready-made sady schodů, a vybrat si ten, který je ideální jak pro výstavbu a pro již postavený dům. Proto bude nejprve rozumné, s tužkou v ruce, vypočítat množství a cenu všech materiálů, které budou potřebné pro jeho nezávislou výrobu, a porovnat ji s náklady na hotovou konstrukci. Nezapomeňte na dobu potřebnou k přípravě všech dílů a jejich sestavení do jediné konstrukce.

Ale i v přítomnosti docela hodných návrhů pro instalaci schodů, co se říká – "na klíč", mnoho domácích řemeslníků raději dělat většinu práce vlastními rukama. Pro ně je možnost nákupu hotového schodiště v demontovaném tvaru, který zahrnuje vše, co potřebujete. Konstrukce získaná v takové formě může být instalována nezávisle, kontrolující její činnost s připojeným návodem k montáži.

Vlastní montáž schodů s kroky zabezhnymi Materiály a nástroje pro výrobu schodů

Chcete-li vytvořit žebřík sami, musíte připravit nějaké nástroje. Obvykle většina z nich již má téměř každého majitele soukromého domu, protože jsou nezbytná nejen pro stavbu schodišť, ale i pro další každodenní úkony opravy a výstavby.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Většina nástrojů potřebných pro stavbu dřevěného schodiště je v téměř každém soukromém domě.

Zahájení práce musí tedy mít:

 • Měřící nástroje – metr nebo (a) skládací metr, kovové pravítko, stavební čtverec, stavba a olovnice. Jsou nezbytné nejen k označení materiálu při výrobě částí konstrukce, ale také k jejich ideální horizontální a vertikální instalaci a upevnění.
 • Nástroje pro řezání dřeva a kovu – elektrické skládačky, ruční kruhové, "bulharské". V extrémních případech – pilka na dřevo a kov.
 • Ruční mlýn je velmi užitečný – pro zpracování okrajů dílů, jejich přesné uložení.
 • Pro povrchovou úpravu desek může být nutné použít obyčejnou nebo elektrickou hoblíku, pokud se nepoužívá hoblovaný materiál.
 • Elektrická vrtačka.
 • Šroubovák.
 • Kladivo
 • Dláta různých velikostí.
 • Páska nebo brusná páska nebo excentrické působení s vhodnými výměnnými brusnými prvky.
 • Svorky

Z materiálů pro stavbu schodů budete potřebovat:

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Pro výrobu schodů by mělo být použito nejkvalitnější dřevo

 • Kvalitní dřevo – to může být borovice, jasan, buk, třešeň, modřín nebo javor. Dub je také výborný pro stavbu schodiště, avšak toto plemeno má poměrně vysoké náklady a je také obtížné ho zpracovat, zejména pokud je určeno pouze pro ruční nářadí.

– Pro výrobu košour (bowstring), stejně jako běhounu žebříku, je nutná deska o tloušťce 35? 40 mm.

– Pokud je plánováno instalovat stoupačky, pak budou potřebovat desku o tloušťce 10? 15 mm. Můžete také použít kvalitní překližku vhodné tloušťky.

– Pro vertikální stojan, který je instalován na odbočce schodiště a stane se dodatečnou oporou pro košour, stejně jako pro přistávací kroky, je nutné připravit dřevo. Jeho délka by měla být rovna výšce stropu a velikost v průřezu 150 – 100 mm.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Jména hlavních částí schodiště s plotem

– Nosné sloupky, sloupky a zábradlí pro oplocení schodů. Pokud mají být také připraveny nezávisle, pak pro sloupky, v závislosti na jejich konfiguraci, bude zapotřebí tyč pro otáčení obrobku. Nebo desky o tloušťce 15? 20 mm, z nichž pomocí frézy můžete tyto části plotu krásně rozřezat. Pro podpěrné sloupky, které jsou instalovány na začátku a konci plotu, a někdy vyztužují stojan na otočení schodiště, potřebujete čtvercovou tyč se stranou v průřezu od 100 do 150 mm.

 • Úhel oceli 50 až 50 mm – dvě délky 350 × 400 mm. Tyto údaje jsou nezbytné pro upevnění kosour na stropě.
 • Deska pro rámování otvoru ve stropě. Jeho tloušťka se může rovnat 30 – 35 mm.
 • Samořezné šrouby různých délek – od 50 do 100 mm. Šrouby pro upevnění kovového úhlu, stejně jako kosur.
 • Hmoždinky pro připojení běhounu s vyříznutými zuby kosoura.
 • Truhlářské lepidlo pro lepení konstrukčních detailů před jejich konečnou fixací na kovové upevňovací prvky.

Množství materiálů bude záviset na parametrech a konfiguraci schodů. Po vypracování stavebního projektu s přesnými rozměry bude možné spočítat, kolik a jaké řezivo bude zapotřebí k výrobě jeho dílů.

Je třeba poznamenat, že to není tak snadné dělat kulaté sloupky, protože pro to potřebujete speciální soustruh a určité zkušenosti na to. Lze je však zakoupit v konečné podobě nebo objednat v nejbližší truhlářské dílně.

Proces montáže schodiště s kroky schodišť – krok za krokem

V této části se článek bude zabývat fázemi a nuansy konstrukce schodiště s kroky zabezhnymi. Při popisu výroby schodiště nebudou specifikovány specifické rozměry specifické konstrukce, proto bude tento návod vhodný jako pomocný průvodce pro každého, kdo se rozhodne stavět sám podle vybraného nebo osobně kresleného výkresu.

Proces budování schodiště s kroky vpředu sestává z následujících fází práce:

 • Volba hotového modelu schodiště nebo vypracování vlastního výkresového výkresu, vycházející z rozměrů provedených v prostoru jeho instalace v místnosti.
 • Výpočet počtu materiálů s orientací na výkresu s rozměry konstrukčních detailů, které jsou k němu připevněny.
 • Nákup potřebného materiálu.
 • Výroba stavebních detailů se provádí v následujícím pořadí:

– značení a řezání kosur;

– výroba rovných a čelních schodů;

– výroba částí plotu;

– všeobecná instalace žebříku;

– instalace oplocení – podpěrných sloupků, zábradlí a zábradlí.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Oplocení schodiště – záruka pohodlí a bezpečnosti pohybu na nich

Práce na instalaci uzavíracích konstrukcí schodišť nejsou snadným úkolem, který vyžaduje samostatné výpočty a určité znalosti. To dává smysl "dát to z hranatých závorek", aby bylo možné podrobněji zvážit v samostatné publikaci. K tomu má náš portál speciální článek, který je doporučený.

Ilustrace

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Stručný popis operací, které mají být provedeny Při výrobě jakéhokoliv žebříku, který je umístěn na obručkách (kosourah), jsou tyto ložiskové díly nejprve vyrobeny. Dvě šňůry mohou být vyrobeny z jedné široké desky, správně vytvářející její označení ve formě zubů. Čím častěji se však vyrábí ze dvou desek stejné šířky a tloušťky.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Aby byly všechny stupně uspořádány ideálně vodorovně a aby měly stejné rozměry podpěrných "polic", jejich označení by mělo být provedeno podle předem připravené šablony. Vzor je vytvořen na základě výkresu a výpočtů. To může být vyrobeno z kusu překližky a podpěrné tyče (jak v první ilustraci), nebo to může být používáno jako čtverec se zarážkami instalovanými na jeho kolmých linkách (jak na fotografii vlevo). Pokud jsou smyčky vyrobeny ze dvou identických desek, pak je jeden z nich položen jako první. K tomu se šablona umístí na desku tak, aby se v důsledku označení získal pravý trojúhelník. Povrch nohy, na kterém bude instalována stupačka, by měl být rovnoběžný s podlahou místnosti. Při navrhování projektu je proto důležité určit, v jakém úhlu bude schodiště schodiště umístěno ve vztahu k podlaze místnosti. Šablona se postupně posouvá podél okraje desky a je popsána jednoduchou tužkou. To změní značení zubů kosoura.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Poté, pomocí elektrické skládačky, kotoučové pily nebo běžné pily s malými zuby, jsou kosourovy zuby vyříznuty. Řezy by měly být i bez třísek a drážek. Dále je hotová struna položena na stejnou, pouze celou desku a upevněna na ní v jedné poloze pomocí svorek. Dalším krokem, velmi přesně a pečlivě, je hotový košour s jednoduchou tužkou. Poté je vyříznut druhý, symetrický první konstrukční prvek. Můžete si vybrat jiný způsob výroby kosour. Pro její provedení jsou obě desky naskládány na sebe, přesně vyrovnány a bezpečně upevněny svěrkami. Pak je horní označena nahoru a současně jsou řezána. Abyste však mohli tuto operaci provádět bez manželství, potřebujete dovednost při manipulaci s nástrojem. Jinak by jeho čepel mohla jít na stranu, zejména vzhledem k tloušťce použitých desek, které by měly být 35 × 40 mm. K opravě takové chyby bude mnohem obtížnější než řezání zubů bowstringu v každé z desek.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Jsou-li špejle připevněny k podlaze, například ve tvaru žebříku ve tvaru písmene L, kde kroky přistání nahradí prostor mezi pochody, hrany desky se položí v požadovaném úhlu instalace konstrukce a pak se odříznou. Tato operace je žádoucí provádět ještě před značením a řezáním zubů bowstringu. Na obrázku je vidět, že zuby jsou řezány na špejli, na které již byly provedeny řezy.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Poté, co jsou přídi připraveny, je z těchto částí a nosných sloupů postavena kostra, na které budou upevněny přímé a spojovací kroky. Před montáží rámové konstrukce byste měli samozřejmě vyznačit její instalaci a upevnění.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Pro upevnění kowers v horní části konstrukce, je nutné upevnit ocelové rohy k vybavenému otvoru ve stropě, podél jeho rohů. K tomu se vyvrtávají otvory, kterými budou přišroubovány k jednomu z desek rámováním otvoru ve stropě místnosti pomocí šroubů. Rohy odstraní část nákladu ze schodiště na podlahu, protože budou podporovat jeho polopružený stav.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Dále je první košour instalován ve svém trvalém místě. Je upevněn pomocí značek na stěně pomocí hmoždinek, kotevních nebo silných šroubů (v závislosti na materiálu stěny). V horní části je připevněn k uvedenému kovovému rohu. Při nasazování kosouru je nezbytné sledovat, že stojí přísně paralelně k sobě a že jejich zuby padají přesně na jednu vodorovnou úroveň. Stručně řečeno, kroky by měly mít přísně horizontální polohu a pochod by měl mít po celé své délce jednotnou šířku.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

V dolní části horního pochodu musí mít horní pochod silné podpěry, jinak nebude žebřík bezpečný a bezpečný. K tomu je rám postaven, který je také připevněn ke stěně. Skládá se z výkonných tyčí a vertikálního stojanu, který bude podporovat spodní stranu vnějšího, tak řečeno, zavěšeného kosouru. Stojan musí mít výšku rovnou vzdálenosti od podlahy ke stropu. Na tyto povrchy je upevněn pomocí mocných kovových držáků nebo rohů. Další možností upevnění je „rámování“ stojanu na podlaze a na stropě s kousky dřeva, s jejich vzájemným zapínáním. Stojan bude mimo jiné určovat šířku schodiště a stane se podpěrou pro vnitřní strany schodišťových stupňů.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Je-li výška stropu dostatečně velká a musíte postavit schodiště ve tvaru písmene U, stojan není nastaven na strop, ale z podlahy do výšky, ze které začíná horní schodiště schodiště. V tomto případě může stojan sloužit jako střed šroubové části konstrukce s náběhovými kroky.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Aby bylo možné stojan dokonale vertikálně umístit, a to je nezbytné pro pevnost a rovnoměrnost konstrukce, musí být zkontrolována s úrovní budovy a můžete také použít olovnici pomocí upevnění šňůry ke stropu a její spuštění na podlahu. Po nastavení a zajištění podpěrného stojanu je nutné označit místo jeho dokování spodním koncem vnějšího pláště. Značením sekáčem a kladivem je nutné zvolit drážku, do které spadne konec vnějšího oblouku žebříku. Hloubka drážky by měla být 10? 12 mm. Někteří řemeslníci, aby před instalací regálu na místě, ale v tomto případě můžete snadno udělat chyby, a zvýšení nebo řezání nové drážky, můžete výrazně oslabit podporu.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Nyní můžete jít na exponát vnější kosoura. Jak již bylo zmíněno, měl by jít přesně paralelně s tím, co je již namontováno na zdi. Proto je nutné ji vystavit na úrovni stavby, která pomůže vyrovnat vodorovné police zubů dvou kosurů vůči sobě navzájem. To je obzvláště nutné, protože se stanou základem pro schody schodů. Že kosour, který nemá takové pevné upevnění, jak je namontováno na stěně, by měl být spolehlivěji upevněn v horní části, na deskách rámujících otvor a na ocelovém rohu. Pro upevnění na roh jsou předem vyvrtány otvory pro šrouby. Poté, po pečlivém „nasazení“, jsou průchozí otvory v kosour boardu načrtnuté a vyvrtané. Při montáži se do otvorů zasunou šrouby, nasadí se široké podložky a utáhnou se matice. Tím se konečně spojí kosour s držákem ve stropě.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Spodní strana vnějšího řetězce musí být upevněna na stojanu. Za tímto účelem musí být drážka dobře namazána lepidlem ze dřeva a vložte do ní konec kosouru. Způsob, jakým budou ukotveny, závisí na tom, jak je řetězec přiveden na stojan. Může se jednat o spojovací metodu v „půlkruhu“, pomocí širokého hmoždinky, která je předem nalepena a upevněna pomocí šroubů v zadku kosouru metodou „drážka-trn“ atd. Po zasunutí dvou nosných prvků musí být dočasně dotaženy svěrkami, dokud lepidlo nezaschne. Po zaschnutí lepidla se díly dodatečně upevní šrouby. Dále podél úseků stěn, podél kterých procházejí kroky rozběhu, je také postaven rám podle tvarů a velikostí definovaných v projektu. Z délky dřeva by měl dostat jakýsi košour, který bude podporovat širokou stranu vjezdových stupňů, a jejich úzká strana bude upevněna na stojanu.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Dalším krokem k kosoura je zajištění stoupaček, pokud jsou zajištěny projektem. Tyto prvky mimochodem učiní strukturu pevnější. Vzpěry se začínají upevňovat z horní části konstrukce – jsou našroubovány šrouby na svislé strany zubů kosouru. Když jsou všechny stoupačky instalovány, konstrukce nejen získá tuhost, ale také určí dokončení rámu pro kroky.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Pokud není stavba opatřena stoupačkami, pak se z vrcholu nalepí na kosouri a pak se zašroubují. Tyto konstrukční detaily by měly mít dokonale hladký povrch a zaoblenou přední hranu – takové opatření pomůže výrazně snížit šanci na zranění.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Po pokrytí všech rovných kroků horního pochodu se šlapy, a když dosáhl zabezhnyh, můžete pokračovat k jejich výrobě. Pro tento účel se používají široké desky – jak si pamatujeme, šířka běhounu podél vnějšího okraje může být poměrně významná. Pokud nejsou k dispozici desky o požadované šířce, připraví se dřevěná deska, slepí se z několika desek a zpracuje na dokonalou hladkost.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Na plně dokončeném štítu jsou kroky přistání označeny podle výkresů a také rozměry převzaté z místa instalace. Pak se nakreslí a úhledně seříznou. Hrany výrobků by měly být dokonale hladké – tak bude snazší zpracovávat a provádět zaokrouhlování vnějšího okraje kroku,

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

je snazší provést zarážky, když jsou definovány všechny čtyři okraje „krabice“, na které budou namontovány, to znamená, že jsou instalovány stoupačky, které doplňují rám rámu. V tomto případě může být takzvaný vzor odstraněn z místa instalace, s nímž jsou rozměry a tvar chůze přeneseny na štít. Takový vzor může být vytvořen například z tlusté lepenky nebo zbytečné dřevovláknité desky.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Kromě toho může být hotový vzor aplikován několikrát na rám pod koncovou fází a upravovat jeho rozměry tak, aby se přizpůsobily ideálu. To pomůže převést na štít nejpřesnější parametry výrobku a nekazit materiál. Štíty pro výrobu zabezhnyh běhouny jsou zakoupeny pouze v požadovaném množství, prakticky bez zásob, protože jsou velmi drahé. A výroba takového štítu trvá mnoho času. Tak zkažený sochor – velmi vážné obtíže.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Dalším krokem je rozvržení stojanu, v místech vložených do jejích kroků zabezhnyh. Poté jsou v podstavci opatrně vyříznuty drážky pro úzkou hranu schodů. Tento proces lze provést pomocí rukojeti nebo elektrické skládačky. Šířka drážky by měla odpovídat tloušťce průchozího běhounu.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Na připraveném místě to zkuste. Musí přesně stát na rámu, který tvoří tyče, namontované na stěně a stoupačkách, a také těsně vstupovat do drážky vybrané ve vertikálním stojanu.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Koncové okraje rámu určeného k pokládce běhounu, před jeho instalací, jsou pokryty páskem lepidla na dřevo. Poté je část konečně upevněna pomocí vybraného hardwaru.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Pokud projekt nezajišťuje stoupačky, pak se běhoun ukládá pouze na dřevo upevněné na stěně a řezá do regálu. V tomto případě lze nosník zesílit připevněním další vertikální lišty k kosouru.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Tento obrázek ukazuje, jak deska narazí na stojan. Je vidět, že hloubka drážky by měla být 12 – 15 mm a že před instalací desky musí být důkladně ošetřena brusným papírem. Před instalací desky do drážky musí být hojně vynecháno lepidlo na dřevo.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Je-li vyroben žebřík, který má dva rovné pochody, z nichž jeden je připevněn k podlaze, pak by měl být v místě instalace na vodorovném povrchu košour dobrá opora. Spodní část vnějšího řetězce v tomto místě by proto měla být plochá, alespoň ve vzdálenosti rovnající se šířce kroku. To je nezbytné, protože tato oblast konstrukce bude mít vysoké zatížení vytvořené hmotou nejnižšího pochodu a hmotností osoby pohybující se po schodech nahoru.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

To je to, co bude schodiště vypadat po instalaci příjezdových kroků bez stoupaček. Tato konstrukce je vizuálně vnímána lehčí a vzdušnější než ta, která je vybavena stoupačkami.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Na druhé straně je schodiště se stoupačkami pevněji spojeno a spolehlivě. Proto je méně traumatické, protože má nižší riziko uvolnění. Kromě toho, vše stejné a zároveň není nutné ignorovat fázi lepení všech dílů před jejich upevněním kovovými upevňovacími prvky, protože lepidlo dodává žebříku dodatečnou pevnost.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Poté, co je schodiště připraveno, můžete přistoupit k instalaci oplocení. Neměli byste si vybrat těžké masivní sloupy pro schody bez stoupaček, protože budou dávat zbytečně velké zatížení na celou konstrukci, a to zejména na její vnější, semi-zavěšené hrany. Pro tyto účely se dobře hodí kulaté elegantní regály, které jsou instalovány se stejným stoupáním, obvykle jedním pro každý krok. Informace o tom, jak instalovat sloupky a celý plot, naleznete na našich webových stránkách kliknutím na odkaz, který byl navržen výše.

Na konci práce, pokud si budete přát, můžete odstínit schodiště pomocí běhounu pomocí skvrny a pak jej zakrýt matným lakem. Kromě toho, pro tónování dřeva poměrně často používá speciální lak, který mu dává určitou barvu.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Dokončené schody mohou být tónovány a lakovány. Ale aplikovaný lak by neměl vytvářet kluzký povrch, zejména když se vlhkost dostane na schody!

Je třeba poznamenat, že běhouny, instalované na samém dně žebříku, mohou být upevněny z úzké strany pomocí tyčí namontovaných mezi nimi. Tyto prvky uvolní složitý proces vkládání do stojanu, zachovají pevnost konstrukce a mohou se dokonce stát jejím dekorativním prvkem. Na horní části panelového domu již nelze instalovat společný stojan, který stoupá ke stropu – místo toho je namontován podpěrný sloupek plotu.

 Zabiezhnaya žebřík to udělat sami

Alternativní možnost upevnění konce schodů v počáteční části žebříku – bez závěsného regálu

* * * * * * *

Takže byly považovány za hlavní body výpočtů a instalace dřevěných schodů s zabezhny kroky. Pokud je jasnost, pak se můžete pokusit přejít k praktické výrobě takového mezipodlažního přechodu. Mělo by to však být velmi rozvážně posoudit jejich schopnosti a dovednosti.

Pokud neexistuje úplná jistota, že bude možné vytvořit spolehlivou a bezpečnou konstrukci sami, pokud navštívíte určité pochybnosti, pak je lepší neriskovat a zkazit materiál. Bylo by rozumnější požádat o pomoc odborníky, kteří se profesionálně angažují v tomto profilu, přinejmenším pro získání kvalitního poradenství. Nebo „jako učeň“ k takovému specialistovi na dobu výstavby vlastního žebříku – takže můžete získat některé velmi dobré praktické zkušenosti jak při provádění výpočtů, tak při instalaci.

Video: Vývoj designu a instalace schodů s zabezhny kroky

Zabiezhnaya žebřík to udělat sami – od výpočtů až po instalaci